Thriller

Oeuvre à suspense, qui procure des sensations fortes.

Titre Auteur(s) Editeur Volume(s)
10/18 3
URASAWA Naoki Panini 22
ABD Inoue Piccoma 0
NON Kana 3
Yeoreumsup Verytoon 0
CHIDA Daisuke Akata 6
Borokom Webtoon 0
FUJIMURA Akeji Pika 5
OKITA Ryuji Piccoma 0
OCHIAI Yûsuke Komikku Editions 3
NAZUKA Kudan Mana Books 11
OCHIAI Yûsuke Komikku Editions 3
De Saxus 1
HIOKA Yen Soleil 4
KIYOHARA Hiro Pika 4
Pika 3
KURODA Takayoshi Piccoma 0
MORITA Takashi Kurokawa 9
LEE Teum Verytoon 0
IZAWA Ryô Piccoma 5
NARUSHIMA Yuri Komikku Editions 2
Park Ki Hong Delitoon 0
OGINO Kaze Manga 4
SERIZAWA Naoki Akata 4
TAKAHASHI Tsutomu Panini 3
HWANG Youngchan Ki-oon 5
Picquier Editions 1
CAHETHEL Niddheg 2
Picquier Editions 1
Misang Izneo 0
Gong Se Ri Webtoon 0
KATAYAMA Shû Komikku Editions 5
FLIPFLOPs Ki-oon 25
KITAKAWA Touta Delcourt / Tonkam 18
Pluto Delitoon 0
TATSUHIKO Kana 3
INABE Kazu Pika 4
OHSAWA Shuntaroh / OOSAWA Shiyuntarou Delcourt / Tonkam 2
HONG Jac-ga Piccoma 0
TAKAHASHI Tsutomu Pika 2
TogaQ Taifu comics 4
PPYONG Delitoon 0
Gorong-Gorong Delitoon 0
PARK Jeong Sik Verytoon 0
FUJIMOTO Tatsuki Kaze Manga 8
KOIKE Nokuto Komikku Editions 4
ÔSHIMI Shûzô Ki-oon 11
Misao Kana 4
SATÔ Yûki Soleil 15
YOSHIMIZU Eldo Lézard Noir (le) 1
YERANG - HONG Sang-ki Delitoon 0
OSHII Mamoru Kana 1
NAGATE Yuka Komikku Editions 22
WATANABE Jun Mangetsu 3
ÔTA Yôkan Panini 7
RAZEN - KIM Jin Seok Webtoon 0
HANAZAWA Kengo Kana 22
ASADA Yukai Delcourt / Tonkam 5
Picquier Editions 1
YASOHACHI Ryô Ki-oon 6
OIKAWA Tôru Delcourt / Tonkam 17
CHOI Kyu-Sok / CHOI Gyu-Seok Rue de l'échiquier 6
Lumen 1
SHIN Jin Woo Delitoon 0
AIDA Keito Delcourt / Tonkam 6
KOOGI Taifu comics 4
Beomgolae Webtoon 0
RENDA Hitori Ki-oon 5
Lumen 5
KARASUYAMA Eiji Kana 9
NYKKEN Ki-oon 10
Picquier Editions 1
TAJIMA Sho-U Pika 24
TOKI Oktoprod 0
MISATO Piccoma 0
Picquier Editions 1
NISHIKAWA Seira Akata 1
Pal9 Delitoon 0
INUI Yoshihiko - TETSUO Piccoma 0
SATÔ Hirohisa Mangetsu 0
TANABE Gô Doki Doki 3
INAMITSU Shinji Komikku Editions 2
TOMOE Ryôsuke Pika 3
RENARD Guillaume (RUN) Ankama Editions 5
ASAKI Masashi Kurokawa 16
TAKAHASHI Tsutomu Pika 6
TSUTSUI Tetsuya Ki-oon 3
KYOKA Tsukasa Delcourt / Tonkam 11
KERFRIDEN Malo Dargaud 1
Ynnis 1
KANZAKI Yûya Delcourt / Tonkam 12
TSUTSUI Tetsuya Ki-oon 2
Picquier Editions 1
NEKO Yayoi Editions Muffins 1
TSUTSUI Tetsuya Ki-oon 3
OBATA Fumio - Funwari Ki-oon 3
HUILAMSI Omake Books 0
ENJÔJI Masaki Akata 5
YOSHITOMI Akihito Asuka 7
Picquier Editions 1
KANAME Ryû Doki Doki 7
ATSUMI Condor Entertainment 1
YOSHIMIZU Eldo Lézard Noir (le) 2
EDOGAWA Edogawa Delcourt / Tonkam 7
Leander / Rednael RiTT 1
TONOGAI Yoshiki Ki-oon 3
ÔBA Takahiro Kana 21
ÔBA Takahiro Kana 6
INABE Kazu Pika 7
ANDO Jirô Komikku Editions 2
ISHIKAWA Tatsuru Doki Doki 4
SUGAHARA Keita / SUGAWARA Keita Piccoma 0
HWANG Youngchan Ki-oon 4
HANTEN Sharoh Soleil 6
JEONG Ji-Hoon - JUNG Ji-Hoon Nazca 0
YAMASHITA Tomoko Taifu comics 4
NISHIZAKI Taisei Piccoma 2
FUJIWARA Kamui Ki-oon 2
NAKAMURA Asumiko Akata 1
Picquier Editions 1
SASAKI Shôhei Akata 2
MORIKAWA Michiru Graph Zeppelin 1
MONDEN Akiko Panini 5
TSUKISHIMA Tôji / IWASHITA Shigeyuki Lézard Noir (le) 3
Renkei Norigami 0