Actualité manga

Genre Manga : Thriller

Definition Thriller

Oeuvre à suspense, qui procure des sensations fortes.

Manga Series

Title Author(s) Publisher Volume(s)
10/18 3
URASAWA Naoki Panini 22
NON Kana 2
CHIDA Daisuke Akata 6
FUJIMURA Akeji Pika 5
OCHIAI Yûsuke Komikku Editions 3
NAZUKA Kudan Mana Books 7
OCHIAI Yûsuke Komikku Editions 3
De Saxus 1
HIOKA Yen Soleil 4
KIYOHARA Hiro Pika 4
Pika 3
MORITA Takashi Kurokawa 5
NARUSHIMA Yuri Komikku Editions 2
OGINO Kaze Manga 4
SERIZAWA Naoki Akata 4
TAKAHASHI Tsutomu Panini 3
HWANG Youngchan Ki-oon 5
Picquier Editions 1
CAHETHEL Niddheg 2
Picquier Editions 1
Misang Izneo 0
KATAYAMA Shû Komikku Editions 5
FLIPFLOPs Ki-oon 24
KITAKAWA Touta Delcourt / Tonkam 17
TATSUHIKO Kana 3
INABE Kazu Pika 4
OHSAWA Shuntaroh / OOSAWA Shiyuntarou Delcourt / Tonkam 2
TAKAHASHI Tsutomu Pika 2
TogaQ Taifu comics 4
PPYONG Delitoon 0
PARK Jeong Sik Verytoon 0
FUJIMOTO Tatsuki Kaze Manga 8
KOIKE Nokuto Komikku Editions 4
ÔSHIMI Shûzô Ki-oon 11
Misao Kana 4
SATÔ Yûki Soleil 15
YOSHIMIZU Eldo Lézard Noir (le) 1
YERANG - HONG Sang-ki Delitoon 0
OSHII Mamoru Kana 1
NAGATE Yuka Komikku Editions 21
WATANABE Jun Mangetsu 0
ÔTA Yôkan Panini 7
JUNG Ji-Hoon Izneo 21
RAZEN - KIM Jin Seok Webtoon 0
HANAZAWA Kengo Kana 22
ASADA Yukai Delcourt / Tonkam 5
Picquier Editions 1
YASOHACHI Ryô Ki-oon 6
OIKAWA Tôru Delcourt / Tonkam 16
CHOI Kyu-Sok / CHOI Gyu-Seok Rue de l'échiquier 5
Lumen 1
SHIN Jin Woo Delitoon 0
AIDA Keito Delcourt / Tonkam 6
KOOGI Taifu comics 4
RENDA Hitori Ki-oon 5
Lumen 5
KARASUYAMA Eiji Kana 9
NYKKEN Ki-oon 10
Picquier Editions 1
TAJIMA Sho-U Pika 24
TOKI Oktoprod 0
Picquier Editions 1
NISHIKAWA Seira Akata 1
Pal9 Delitoon 0
TANABE Gô Doki Doki 3
INAMITSU Shinji Komikku Editions 2
TOMOE Ryôsuke Pika 3
RENARD Guillaume (RUN) Ankama Editions 5
ASAKI Masashi Kurokawa 14
TAKAHASHI Tsutomu Pika 6
TSUTSUI Tetsuya Ki-oon 3
KYOKA Tsukasa Delcourt / Tonkam 9
KERFRIDEN Malo Dargaud 1
Ynnis 1
KANZAKI Yûya Delcourt / Tonkam 10
TSUTSUI Tetsuya Ki-oon 2
Picquier Editions 1
NEKO Yayoi Editions Muffins 1
TSUTSUI Tetsuya Ki-oon 3
OBATA Fumio - Funwari Ki-oon 3
ENJÔJI Masaki Akata 4
YOSHITOMI Akihito Asuka 7
Picquier Editions 1
KANAME Ryû Doki Doki 7
ATSUMI Condor Entertainment 1
YOSHIMIZU Eldo Lézard Noir (le) 2
EDOGAWA Edogawa Delcourt / Tonkam 7
TONOGAI Yoshiki Ki-oon 3
ÔBA Takahiro Kana 21
ÔBA Takahiro Kana 5
INABE Kazu Pika 7
ANDO Jirô Komikku Editions 2
ISHIKAWA Tatsuru Doki Doki 4
HWANG Youngchan Ki-oon 1
HANTEN Sharoh Soleil 6
YAMASHITA Tomoko Taifu comics 0
FUJIWARA Kamui Ki-oon 2
Picquier Editions 1
SASAKI Shôhei Akata 2
MORIKAWA Michiru Graph Zeppelin 1
MONDEN Akiko Panini 5
TSUKISHIMA Tôji / IWASHITA Shigeyuki Lézard Noir (le) 3
Renkei Norigami 0

MN Actus
Dernières news News populaires News les plus commentées Fermer

Dernières News