Actualité manga

Genre Manga : Thriller

Definition Thriller

Oeuvre à suspense, qui procure des sensations fortes.

Manga Series

Title Author(s) Publisher Volume(s)
10/18 3
URASAWA Naoki Panini 22
CHIDA Daisuke Akata 4
FUJIMURA Akeji Pika 5
OCHIAI Yûsuke Komikku Editions 3
OCHIAI Yûsuke Komikku Editions 3
De Saxus 1
HIOKA Yen Soleil 1
KIYOHARA Hiro Pika 4
Pika 3
MORITA Takashi Kurokawa 5
NARUSHIMA Yuri Komikku Editions 2
OGINO Kaze Manga 4
SERIZAWA Naoki Akata 4
Picquier Editions 1
CAHETHEL Niddheg 2
Picquier Editions 1
Misang Izneo 0
KATAYAMA Shû Komikku Editions 5
FLIPFLOPs Ki-oon 20
TAKASHINA Yû Taifu comics 2
KITAKAWA Touta Delcourt / Tonkam 12
TATSUHIKO Kana 3
OHSAWA Shuntaroh / OOSAWA Shiyuntarou Delcourt / Tonkam 2
TAKAHASHI Tsutomu Pika 2
TogaQ Taifu comics 4
FUJIMOTO Tatsuki Kaze Manga 8
KOIKE Nokuto Komikku Editions 4
ÔSHIMI Shûzô Ki-oon 11
Misao Kana 4
SATÔ Yûki Soleil 12
OSHII Mamoru Kana 1
NAGATE Yuka Komikku Editions 13
ÔTA Yôkan Panini 7
JUNG Ji-Hoon Izneo 21
HANAZAWA Kengo Kana 22
ASADA Yukai Delcourt / Tonkam 5
Picquier Editions 1
YASOHACHI Ryô Ki-oon 6
OIKAWA Tôru Delcourt / Tonkam 9
CHOI Kyu-Sok Rue de l'échiquier 2
Lumen 1
AIDA Keito Delcourt / Tonkam 6
RENDA Hitori Ki-oon 5
Lumen 5
KARASUYAMA Eiji Kana 9
NYKKEN Ki-oon 10
Picquier Editions 1
TAJIMA Sho-U Pika 24
TOKI Oktoprod 0
Picquier Editions 1
NISHIKAWA Seira Akata 1
Pal9 Delitoon 0
TANABE Gô Doki Doki 3
INAMITSU Shinji Komikku Editions 2
TOMOE Ryôsuke Pika 3
RENARD Guillaume (RUN) Ankama Editions 5
ASAKI Masashi Kurokawa 8
TAKAHASHI Tsutomu Pika 4
TSUTSUI Tetsuya Ki-oon 2
KYOKA Tsukasa Delcourt / Tonkam 8
KERFRIDEN Malo Dargaud 1
Ynnis - @Anime 1
KANZAKI Yûya Delcourt / Tonkam 9
TSUTSUI Tetsuya Ki-oon 2
Picquier Editions 1
NEKO Yayoi Editions Muffins 1
TSUTSUI Tetsuya Ki-oon 3
OBATA Fumio - Funwari Ki-oon 3
YOSHITOMI Akihito Asuka 7
Picquier Editions 1
KANAME Ryû Doki Doki 7
ATSUMI Condor Entertainment 1
YOSHIMIZU Eldo Lezard Noir (le) 2
EDOGAWA Edogawa Delcourt / Tonkam 4
TONOGAI Yoshiki Ki-oon 3
INABE Kazu Pika 7
ANDO Jirô Komikku Editions 2
ISHIKAWA Tatsuru Doki Doki 4
HANTEN Sharoh Soleil 4
FUJIWARA Kamui Ki-oon 2
Picquier Editions 1
SASAKI Shôhei Akata 2
MORIKAWA Michiru Graph Zeppelin 1
MONDEN Akiko Panini 5
TSUKISHIMA Tôji / IWASHITA Shigeyuki Lezard Noir (le) 2
Renkei Norigami 0

MN Actus
Dernières news News populaires News les plus commentées Fermer

Dernières News