KARASUYAMA Eiji 烏山英司

KARASUYAMA Eiji KE

Scénariste/Dessinateur pour les manga

Manga - Manhwa - Lesson of the Evil
Lesson of the Evil
Manga - Manhwa - Mighty Mothers
Mighty Mothers