Ikki - Actualité manga

Ikki

Age conseillé
14+
Price
550.00 ¥

Description

Créer en novembre 2000. Au début il était bimestriel et avait pour nom Spirits Zôkan Ikki. En avril 2003, le magazine passe mensuel et change son nom pour devenir Gekkan Ikki.
Tirage Moyen (Chiffre du 2ème trimestre 2013) : 10 334.

Les manga VO terminés issus de ce magazine

Title Author(s)
ONOZUCCA Kahori
YAMAMOTO Naoki
CHAYAMACHI Suguro
SHIGEMATSU Narumi
KITÔ Mohiro / KITOH Mohiro
YAMAZAKI Sayaka
IWAOKA Hisae
MATSUMOTO Jirô
ONO Natsume / Basso
NIHONBASHI Yowoko
EST EM
NAKAMURA Ching
TAKIZAWA Seihô
YAMAMOTO Naoki - MATSUO Suzuki
IWAOKA Hisae
ONODA Mao
FURUYA Usamaru
GEORGE Asakura
SHIOZAKI Shinobu
SUEKANE Kumiko
IGARASHI Mikio
IGARASHI Daisuke
ENOMOTO Shunji
KASABE Tetsu
YOSHIZAKI Seimu
ARAI Hideki - YAMADA Taichi
IGARASHI Daisuke
ABE Jun - HIRAYAMA Mizuho
SHINOFUSA Rokurô
ONO Natsume / Basso
DOUMAN Seiman / DOWMAN Sayman
DOUMAN Seiman / DOWMAN Sayman
TSUCHIDA Seiki
ONO Natsume / Basso
NAGATA Ayumi
MATSUMOTO Taiyô
AONO Shunjû
AONO Shunjû
GOTSUBO Ryûji
KITADA Oka
KASAHARA Tetsuroh
ONO Natsume / Basso
KIZUKI Akira - SATÔ Nanki
KURODA Io
ONOZUCCA Kahori
HOASHI Kanoko - YOKOMI Hirohiko
SHIGEMATSU Narumi
IWAOKA Hisae
NAKAGAWA Isami
UNITA Yumi
MATSUSHIMA Naoko
MATSUMOTO Taiyô
ÔTA Motoyuki
ÔTA Motoyuki
ÔTA Motoyuki
N/C
KIKUCHI Naoe - YOKOMI Hirohiko
ÔTA Motoyuki
NODA Ayako
SHIRAI Yumiko
TSUCHIDA Seiki - MIZUTANI Osamu
TSUCHIDA Seiki - MIZUTANI Osamu
URUSHIHARA Michi
MN Actus
Dernières news News populaires News les plus commentées Fermer

Dernières News