Comic Beam - Actualité manga

Comic Beam

Age conseillé
14+
Price
540.00 ¥

Description

Le Monthly Comic Beam (コミックビーム) est un magazine de prépublication de type seinen publié depuis 1995 par Enterbrain.
A noter que le groupe Kadokawa a depuis racheté les éditions : Media Factory, ASCII, Media Work, Fujimi Shobo et Enterbrain.

Disponible en version française

Title Author(s)
TANABE Gô - LOVECRAFT HP
TAKEYA Shûji - TSUCHIYA Garon - CARIB Marley - MARGINAL - HIJIKATA Yuho
KANEKO Atsushi
KANEKO Atsushi
SUZUKI Miso
MIKAMOTO Rei
TANABE Gô - LOVECRAFT HP
MARUO Suehiro - EDOGAWA Ranpo
IMASHIRO Takashi
TANABE Gô - LOVECRAFT HP
TANABE Gô - LOVECRAFT HP
KANEKO Atsushi
USUNE Masatoshi
KIZAKI Hirosuke - TSUCHIYA Garon - CARIB Marley - MARGINAL - HIJIKATA Yuho
YAMAKAWA Naoto
IRIE Aki
MORI Kaoru
MARUO Suehiro - YUMENO Kyusaku
KOIKE Keiichi
MARUO Suehiro
TANABE Gô
SHIMA Shinya
FUKUSHIMA Satoshi
TANABE Gô - LOVECRAFT HP
ICHIKAWA Raku
IZU Tohru / IZU Toru
MIZUNO Junko
KOYAMA Ken
MARUO Suehiro - EDOGAWA Ranpo
IWAHARA Yûji
UENO Kentarô
YAMADA Sansuke
MORIIZUMI Takehito
MORI Kaoru
FUKUSHIMA Satoshi
KANEKO Atsushi
DOHE - YUMEMAKURA Baku
TANABE Gô - LOVECRAFT HP
YAMAZAKI Mari
MARUO Suehiro
KOIKE Keiichi
KURAZONO Norihiko - VERNE Jules
KANEKO Atsushi

Les manga VO en pause issus de ce magazine

Les manga VO terminés issus de ce magazine

Title Author(s)
UENO Kentarô
FUKUSHIMA Satoshi
MIZUNO Junko
YAMADA Sansuke
UENO Kentarô
KANEKO Atsushi
KANEKO Atsushi
MARUO Suehiro
UENO Kentarô
MIKAMOTO Rei
MIKAMOTO Rei
KURAZONO Norihiko - VERNE Jules
YAMAKAWA Naoto
KANEKO Atsushi
MORI Kaoru
MIZUNO Junko
KOIKE Keiichi
UENO Kentarô
SUZUKI Miso
IMASHIRO Takashi
SHIRIAGARI Kotobuki
IRIE Aki
TANABE Gô - LOVECRAFT HP
TANABE Gô - LOVECRAFT HP
TANABE Gô - LOVECRAFT HP
TANABE Gô
TANABE Gô
HATOYAMA Ikuko - HORI Tatsuo
KOIKE Keiichi
IZU Tohru / IZU Toru
UENO Kentarô
SHIMURA Takako
IWAHARA Yûji
MARUO Suehiro - EDOGAWA Ranpo
MIKAMOTO Rei
IZU Tohru / IZU Toru
MORI Kaoru
WAYAMA Yama
TANABE Gô
SHIRIAGARI Kotobuki
FUKUSHIMA Satoshi
ARAI Hideki
SHIRIAGARI Kotobuki
IMASHIRO Takashi
TAKEYA Shûji
MIKAMOTO Rei
KARASAWA Nawoki
TAKEYA Shûji
SUZUKI Miso
TAKEYA Shûji
WAYAMA Yama
SUZUKI Miso
YAMAKAWA Naoto
SUZUKI Masakazu - AKAGAWA Jirô
SUDÔ Masumi
SUDÔ Masumi
FUKUSHIMA Satoshi
FUKAYA Akira
SUZUKI Miso
TANABE Gô
MARUO Suehiro
YAMASHITA Yutaka
EBINE Yamaji
UENO Kentarô
ARAI Hideki
MORIIZUMI Takehito
SHIMURA Takako
IMASHIRO Takashi
TAKEMOTO Izumi
ICHIKAWA Raku
KIZAKI Hirosuke
KANEKO Atsushi
NISHI Robin
MORI Kaoru - FUKUSHIMA Satoshi
USUNE Masatoshi
FUKUSHIMA Satoshi
DOHE - YUMEMAKURA Baku
MARUO Suehiro
FUKAYA Akira
YAMAZAKI Mari
MARUO Suehiro
TAKEYA Shûji - TSUCHIYA Garon - CARIB Marley - MARGINAL - HIJIKATA Yuho
OSADA Yûkô
ICHIKAWA Raku
KANEKO Atsushi
TOMI Akihito
UENO Kentarô
YAMAKAWA Naoto
MORIIZUMI Takehito
SHINO Ura

Upcoming manga from this magazine

MN Actus
Dernières news News populaires News les plus commentées Fermer

Dernières News