Actualité manga

Genre : Documentaire

Definition Documentaire

Oeuvre à visée didactique ou culturelle, pour découvrir un pays, un peuple, un artiste, une technique...

Manga Series VO

Title Author(s) Publisher Volume(s)
NAGAI Gô / NAGAI Go Ishikawa-ken Kankyô-bu 1
YASUHIKO Yoshikazu NHK 1
SHIMAMOTO Kazuhiko Ohta Shuppan 1
KAWA Sanbachi Kôdansha 3
NAGAI Gô / NAGAI Go Kk Best Sellers 1
YOSHIMOTO Kôji Akita Shoten 5
IMA Ichiko Bbmf Magazine 22
TAKAHASHI Yôichi Recipbook 1
INOUE Takehiko Nikkei Bpsha 1
KAWAKAMI Junko Media Factory 1
CLAMP Pia 1
MOTO Sôichi Futabasha 2
YAMAZAKI Sayaka Shôgakukan 1
YOSHI Masako Shûeisha 1
MURAKAMI Motoka Shôgakukan 10
UEDA Toshiko Kôdansha 3
YOSHINAGA Fumi Hakusensha 1
HANATSU Hanayo Seishun Shuppansha 1
HIURA Satoru Kôdansha 1
INOUE Noriyoshi Shûeisha 3
HAGIO Moto Shinchôsha 1
MOTO Sôichi Futabasha 1
HOTTA Yumi Shûeisha 2
ABE Jun Akita Shoten 1
ABE Jun Akita Shoten 1
NANGOKU Banana Kôdansha 4
SHIMAMOTO Kazuhiko Shôgakukan 13
MIZUKI Shigeru Shôgakukan 1
ISHIZUKA 2 Yûko Shûeisha 1
ISHIZUKA 2 Yûko Shûeisha 1
ISHIZUKA 2 Yûko Shûeisha 1
ISHIZUKA 2 Yûko Shûeisha 1
ISHIZUKA 2 Yûko Shûeisha 1
ISHIZUKA 2 Yûko Shûeisha 1
ISHIZUKA 2 Yûko Shûeisha 1
ISHIZUKA 2 Yûko Shûeisha 2
TSUKIMOTO Kayomi Fukuinkan Shoten 1
HIURA Satoru Kôdansha 1
MOTO Sôichi Ohzora Shuppan 1
YOSHIMOTO Kôji Shinchôsha 2
TAKEMURA Yûji Shôgakukan 1
SHIMAMOTO Kazuhiko Asahi Shinbun 1
MOTO Sôichi Ohzora Shuppan 1
KIYOHARA Hiro Kadokawa Shoten 1
AMANO Kozue Mag Garden 1
FUJIKO F. Fujio Chûô Koron Shinsha 2
FUJIKO F. Fujio Shôgakukan 19
KOBAYASHI Makoto Kôdansha 1
HIRAO Auri Tokuma Shoten 8
FUJIKO F. Fujio Akita Shoten 1
NAGAI Gô / NAGAI Go Jitsugyô no Nihonsha 1
YUZUKA Masanari Php Kenkyujo 1
KARASAWA Nawoki Enterbrain 4
YAMAZAKI Mari Freestyle 1
OKAZAKI Jirô Kôdansha 2
MOTO Sôichi Futabasha 2
INOUE Noriyoshi Shônen Gahosha 1
MIZUKI Shigeru Tôkyôdô Shuppan 6
SHIMAMOTO Kazuhiko Takeshobo 1
HANATSU Hanayo Asahi Shinbun 1
HAGIO Moto Kawade Shobo Shinsha 1
OKAZAKI Kyokô Bunshun 1
ABE Jun Takeshobo 1
TATENO Hitomi Chûô Koron Shinsha 1
Variety Artworks / Team BANMIKAS East Press 2
SAIBARA Rieko Shôgakukan 8
KOBAYASHI Makoto Kôdansha 1
HEIUCHI Natsuko Kôdansha 0
KOBAYASHI Shichiro Tokuma Shoten 1
SHIGEMATSU Narumi Shôgakukan 1
MATSUOKA Tatsuhide Fukuinkan Shoten 1
TSUGIHARA Ryûji Shinchôsha 4
ITÔ Mimika Asahi Shinbun 5
YAMAZAKI Mari Kôdansha 6
HANATSU Hanayo Bunshun 1
INOUE Takehiko Nikkei Bpsha 1
INOUE Takehiko Nikkei Bpsha 1
TANIGUCHI Jirô Genkosha 1
NAGAI Gô / NAGAI Go Kôdansha 1
NAGAMATSU Kiyoshi Shôgakukan 31
TEZUKA Osamu Shôgakukan 1
SIDERANCH C and R Kenkyûjo 1
YOKOYAMA Yûji Shôgakukan 4
MOTOMACHI Natsuo Shôgakukan 1
HANATSU Hanayo Bunshun 1
YAMAZAKI Mari Media Factory 2
ADACHI Mitsuru Media Factory 1

MN Actus
Dernières news News populaires News les plus commentées Fermer

Dernières News