TSUGIHARA Ryûji 次原隆二

TSUGIHARA Ryûji TR

Biographie

Il a eu comme assistants : Takeshi Obata et Nobuhiro Watsuki.