YOKOSHIMA Hitotsu 横島一

YOKOSHIMA Hitotsu YH

Scénariste/Dessinateur pour les manga

Manga - Manhwa - Guerre des mondes (la)
Guerre des mondes (la)