WAKAKI Tamiki - Actualité manga

WAKAKI Tamiki 若木民喜

WAKAKI Tamiki WT

Scénariste/Dessinateur pour les manga

Manga - Manhwa - Que sa volonté soit faite
Que sa volonté soit faite

Auteur pour les animés

Manga - Manhwa - Que sa volonté soit faite
Que sa volonté soit faite