SEGUCHI Shinobu 瀬口忍

SEGUCHI Shinobu SS

Scénariste/Dessinateur pour les manga

Manga - Manhwa - Boss Rénoma
Boss Rénoma
Manga - Manhwa - Prisonnier Riku
Prisonnier Riku