TAKASE Mie

TAKASE Mie TM

Bibliographie

Année Titre Rôle
2000
  • Scénariste
2013
  • Scénariste

Scénariste pour les manga

Manga - Manhwa - Dark Crimson
Dark Crimson
Manga - Manhwa - Kirby et le manoir aux gourmandises
Kirby et le manoir aux gourmandises