Taimashin Vol 1Number of pages : 26
Taimashin © Hideyuki Kikushi / Misaki Saito / Gentosha comics Inc.