Kachinco vol1.Number of pages : 28
© Yuana KAZUMI 2005/KADOKAWA SHOTEN