Les Triplées vol1Number of pages : 20
Les Triplées Volume 1 © SAKURAI Norio / Akita Shoten / Doki-Doki